Open menu

image617063234Навчальний заклад був заснований у 1953 році в місті Херсоні згідно наказу Кабінету Міністрів СРСР як технікум механізації сільського господарства. Завдяки зусиллям та ентузіазму його першого директора Зінченка Миколи Миколайовича та його однодумців була створена одна з кращих на той час у СРСР матеріально-технічна база коледжу, а також міцний та згуртований педагогічний колектив.

В 1957 році після об'єднання з Херсонським технікумом бухгалтерського обліку, навчальний заклад був переведений у Нову Каховку і перейменований в Новокаховський технікум гідромеліорації, механізації та електрифікації сільського господарства.

1961 рік відкрив новий етап в житті технікуму. Це були перші 120 студентів-кубінців, з яких почалось навчання студентів-іноземців в нашому навчальному закладі. За період до 1992 р. технікум підготував 1480 спеціалістів з 42 країн Азії, Африки та Латинської Америки, багато з яких й понині працюють ведучими спеціалістами на підприємствах та в міністерствах своїх країн.

image617250234Технікум був у числі кращих не тільки на Україні, його знали в СРСР та за кордоном. Для обміну досвідом студенти 3 та 4 курсів з Чехословаччини і Угорщини приїздили на практику в Новокаховський технікум, а наші студенти їздили до них.

Але через деякий час можливості старої будівлі технікуму перестали відповідати постійному зростанню контингенту студентів, відкриттю нових спеціальностей та вимогам нового навчального процесу. Було прийняте рішення о будівництві для потреб навчального закладу нових навчальних корпусів.

image617471156І ось в 1972 році технікум відсвяткував своє новосілля, переїхавши у новобудову, яку займає і зараз. В центрі міста, всі в зеленому вбранні вічнозелених алей, підносяться світлі сучасні споруди навчальних корпусів коледжу, де одночасно можуть навчатися більше 1000 студентів.

В 1993 році навчальний заклад одержав новий статус Агротехнічного коледжу. Це було зумовлено об'єктивною необхідністю готувати не механічного виконавця, а фахівця, здатного самостійно працювати на землі, розумітися в складних питаннях правових і ринкових відносин в умовах реформування аграрного ринку України.

Після детального аналізу потреби нашої області і всього Південного регіону в коледжі було відкрито нові перспективні спеціальності: землевпорядкування, правознавство, організація виробництва, економіка підприємства, обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем, фінанси та кредит.

image619694406З 2005 року Новокаховський агротехнічний коледж ввійшов до структури Таврійського державного агротехнологічного університету змінивши назву на ВСП "Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету". Після закінчення коледжу студенти мають можливість поступити на ІІІ курс навчання до університету за спеціальностями "Енергетика сільськогосподарського виробництва" та "Механізація сільського господарства".

Коледжем встановлено партнерські стосунки у формі договорів про співпрацю з участі студентів в державній програмі "Студентські сільгосптабори SAWS" в Великобританії. Студенти мають змогу проходити стажування та практику за кордоном в країнах: Великобританії, Швеції, Норвегії за програмою "Працюючий гість", Германії. З 2005 року на практику та стажування за кордон було направлено біля 20 студентів, викладачі та майстри виробничого навчання.

image671517734В 2007 році в коледжі створено лабораторію інтерактивного навчання, яка дозволяє своєчасно та якісно підготуватися до дипломного та курсового захисту студентам спеціальностей "Агроінженерія", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Геодезія та землеустрій", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Коледж з 2001 року є постійним учасником міжнародних виставок "Сучасна освіта в Україні", "АГРО", "Інноватика в освіті України". Нагороджений трьома бронзовими медалями за впровадження інноваційних технологій навчання, свідоцтвами та дипломами. В 2006, 2008 роках заклад отримав Почесне звання "Лідер сучасної освіти", нагороду Міністерства освіти і науки України "Флагман освіти і науки України 2009", диплом лауреата в номінації "Інноватика у вищій освіті 2009". За вагомий внесок в розвиток аграрної освіти України, плідну працю викладачів та студентів ВСП "Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ ім. Д. Моторного" був нагороджений золотою медаллю XXII міжнародної виставки-ярмарку "АГРО-2010" та відзнаками і дипломами департаменту Міністерства аграрної освіти.