Open menu

Фахову підготовку молодших спеціалістів забезпечує циклова комісія економічних дисциплін, яка становить за мету підготувати фахівців, що мають глибокі знання в галузі управління, економіки та фінансової системи.

Очолює комісію Жукова Юлія Анатоліївна.

ek5 Глибокі і різноманітні знання, практичні навички забезпечує студентам колектив молодих кваліфікованих викладачів, які мають магістерський ступень. Серед них: Гайбура Т.А. Тайлакова О.В., Рочняк О.В.

Викладачі володіють сучасними методиками навчання, використовують ПЕОМ, технічні засоби. На заняттях застосовують інтерактивні форми, інноваційні технології, бінарні уроки, ділові ігри, комплексні інтегровані уроки. Готують навчальні посібники, методичні розробки, щоденники - звіти, робочі зошити, які використовуються в навчальній діяльності.

Лекції з дисциплін професійного циклу читаються з використанням досвіду вітчизняних та зарубіжних аграрних підприємств.

На семінарських заняттях створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення проблемних питань.

ek8a Під час проведення практичних занять студенти розраховують показники, будують графіки, проводять порівняльний аналіз. Практичні роботи виконуються на фактичних даних підприємств різних форм власності, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному ринковому полі, оцінювати реальну ситуацію на підприємстві.

ek8b Курсові роботи студенти виконують на прикладі підприємств з обов’язковим захистом та презентацією .

Відділення організовує зустрічі студентів з керівниками та спеціалістами підприємств, банків,представниками Державного казначейства України, Державної податкової служби, страхових компаній, тощо.

Методична робота

Головне завдання циклової комісії – формувати у майбутніх фахівців знання та уміння аналізувати економічну діяльність підприємств, планувати їхню виробничу, комерційну та фінансову діяльність, організувати виробничий процес та управляти персоналом.

Для досягнення цієї мети колектив проводить певну методичну роботу:

 • З метою активізації розумової діяльності студентів використовує різні форми та методи проведення занять та контролю знань;
 • Вдосконалює комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються на денному та заочному відділенні;
 • Розробляють пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації для спеціальностей «Організація виробництва», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит»;
 • Працюють над створенням комп’ютерних технологій під час проведення практичних занять зі спеціальних дисциплін та навчальних практик;
 • Розробляють та рецензують тестові завдання професійної компетентності випускника за спеціальностями;
 • В пошуку ефективних форм організації самостійної роботи студентів.

Дослідницька робота

ek6 Викладачи спеціальних дисциплін поєднують навчальний процес з дослідницькою роботою, залучають студентів до активної наукової діяльності, сприяють участі в наукових конференціях та конкурсах.

 

Студенти відділення найактивніші в гуртках технічної творчості. Щороку приймають участь у студентських науково-практичних конференціях коледжу та на регіональному рівні.

Культурно–виховна робота

Задача всього колективу економічного відділення виховувати у студентів морально-етичні принципи та норми поведінки і спілкування.

Куратори, які закріплені за академічною групою здійснюють постійний контроль за успішністю студентів та відвідування ними занять, підтримують зв'язок з батьками, слідкують за умовами проживання студентів у гуртожитку та на квартирах, відвідують музеї, театри, організовують екскурсії.

За роки існування відділення створило достойну історію та багаті традиції, це:

 • Проведення КВК
 • Реалітті – шоу
 • Брейнг-ринг
 • Дійства
 • Конкурси
 • Посвячення у студенти
 • Походи
 • Випускні вечори

Студенти приймають активну участь у гуртках технічної творчості та художньої самодіяльності, студентському театрі та спортивних секціях. Займають призові місця в змаганнях по тенісу та міні–футболу.

ek7e ek7

Плідна праця, наполегливе навчання та активна участь у суспільному житті коледжу дає можливість найкращим студентам отримувати найвищу нагороду закладу «Золота афіна».

ek7d ek9

 

 Викладачі циклової комісії

gukova y

 

Жукова Юлія Анатоліївна

Голова циклової комісії

Викладач вищої категорії

Економіст з бухгалтерського обліку, магістр з обліку і аудиту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

kovaleva s

 

Ковальова Світлана Олександрівна

Кандидат економічних наук. Викладач вищої категорії

Економіст-фінансист

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

rochnak o

 

Рочняк Ольга Вікторівна

Викладач вищої категорії, старший викладач

Економіст-організатор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

tailakova e

 

Тайлакова Олена Володимирівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Менеджер-економіст, магістр з менеджменту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

tailakova e

 

 

Мезенцева Інна Миколаївна

Викладач категорії «Спеціаліст»

Магістр з менеджменту організацій

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.