Open menu

emblema ISГалузь знань: 15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Кваліфікація фахівця: "Фаховий молодший бакалавр з інформаційних технологій".

Термін навчання :
- на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки, 10 місяців;
- на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки, 10 місяців.

 

 

Освітньо-професійна програма
Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» на 2021-2022 н.р.

 

reklama ek is

 

Коледж готує фахівців для роботи в галузі автоматизації, на промислових підприємствах різних сфер виробництва, банківських установах, комп’ютерних центрах, проектно-конструкторських організаціях, на підприємствах, де застосовуються системи автоматики, в службах обслуговування телекомунікаційних систем, в сфері розробки та впровадження програмного забезпечення, комп`ютерізованих систем управління та робототехніки. 00036

 

Підготовка здійснюється за кількома напрямками:
- автоматизація систем управління виробничих і технологічних процесів, робототехнічних систем;
- вивчення сучасних мов програмування, 3D-моделювання, WEB -технології та WEB-дизайн;
- проектування, побудова та адміністрування комп`ютерних систем і мереж підприємства.

 

Фахівець може займати первинні посади:

00052 - наладчик контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
- наладчик електронної техніки;
- технік з системного адміністрування;
- технік інформаційно-обчислювального центру;
- технік з експлуатації та ремонту устаткування;
- фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
- оператор ЕОМ;
- WEB-дизайнер;
- 3D-проекувальник;
- технік-системотехнік;
- проектувальник, оператор, контролер роботів.

 

За період навчання студенти одержують робітничі професії:

- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (з поглибленим вивченням мов програмування).

 

Випускники мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у ВНЗ:

  • Таврійському державному агротехнологічному університеті;
  • Харківському національному університеті радіоелектроніки;
  • Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут»;
  • Одеському національному політехнічному університеті;
  • Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили. (м. Миколаїв);
  • Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова. (м. Миколаїв);
  • Херсонському національному технічному університеті.

 

Час простих рішень і легких грошей минув, настав час професіоналів.
Фахівець з інформаційних технологій - безпрограшний варіант!