uken
Open menu

pedrada 20 01 01

 

20 січня 2022 року відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу. На початку засідання директор коледжу Олександр ГРЕБІНЧАК інформував членів педагогічної ради про стан фінансового забезпечення роботи закладу освіти.

По першому питанню порядку денного виступила заступник відповідального секретаря приймальної комісії Любов ПОНОМАРЕНКО, яка повідомила членів педагогічної ради про особливості вступної компанії 2022 року.

 

pedrada 20 01 05

 

Зокрема, акцентувалась увага, що у 2022 році подання заяв вступників на базі 9 класів буде здійснюватися через електронні кабінети. Любов ПОНОМАРЕНКО розповіла, що профорієнтаційні заходи на другий семестр 2021-2022 навчального року передбачають агітаційні поїздки викладачів та студентів коледжу до Чаплинського, Нижньосірогозького районів, розміщення рекламних оголошень на радіо, в Telegram-каналах та Instagram.

 

pedrada 20 01 02

 

По другому питанню порядку денного виступила голова циклової комісії економічних дисциплін Юлія ЖУКОВА, яка представила самоаналіз якості проведення підготовки здобувачів освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. В представленому звіті були проаналізовані заходи з моніторингу змісту освітньо-професійної програми, проведені викладачами циклової комісії економічних дисциплін: опитування здобувачів освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, зустрічі з роботодавцями та студентами для обговорення змісту ОПП. Також були проаналізовані результати успішності студентів, представлена виконана робота з дотримання академічної доброчесності та запобігання плагіату в курсових роботах здобувачів освіти. Юлія ЖУКОВА зазначила, що викладачі циклової комісії економічних дисциплін беруть активну участь в профорієнтаційних заходах закладу освіти.

По третьому питанню порядку денного виступив голова циклової комісії агроінженерних та електроенергетичних дисциплін Євгеній ЗИМАРЬОВ, який представив самоаналіз якості підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою Агроінженерія. Євгеніій ЗИМАРЬОВ акцентував членів педагогічної ради коледжу на труднощах, з якими стикаються викладачі циклової комісії при підготовці майбутніх фахівців з агроінженерії.

 

pedrada 20 01 03

 

Заступник директора з навчальної роботи Лариса НАЗАРОВА повідомила членів педагогічної ради коледжу про онлайн-засідання ради директорів закладів фахової передвищої освіти, яке відбулося 19 січня 2022 року.

 

pedrada 20 01 06

 

В цьому засіданні взяла участь заступниця директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти та освіти дорослих Державної служби якості Наталія ВІТРАНЮК, яка розповіла про особливості проведення акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти. Лариса НАЗАРОВА зазначила, що адміністрацією коледжу були направлені до Державної служби якості освіти заяви про переоформлення сертифікатів акредитації ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на сертифікати підготовки освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Це надає можливість не проходити акредитацію в поточному навчальному році, а готувати фахівців до кінця терміну дії наявних сертифікатів. Лариса НАЗАРОВА рекомендувала керівникам груп забезпечення спеціальностей та головам циклових комісій коледжу ретельно вивчати критерії Положення про акредитацію ОПП фахової передвищої освіти, кожного семестру проводити самоаналіз якості підготовки здобувачів освіти, дотримуватися в освітньому процесі вимог якісної підготовки сучасного фахівця.

 

pedrada 20 01 04

 

По четвертому питанню порядку денного з самоаналізом якості викладання предмету «Захист України» виступив викладач Юрій ФІЛІПЕНКО. В наданому звіті була представлена інформація щодо форм і методів проведення занять з предмета «Захист України», проаналізована успішність здобувачів освіти з цього предмету.

Рішенням педагогічної ради результати роботи з підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Агроінженерія, а також викладання предмету «Захист України» визнані добрими.

Завідувач навчально-методичного кабінету
Віолета ПОЛІХРОНОВА

 

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в LiveinternetВідправити в Livejournal