Open menu

 

Положення про атестацію педагогічних працівників

 

Для проходження атестації викладач надає комісії навчально-методичні матеріали:

- творчий звіт викладача за період від останньої атестації по теперішній час (за зразком).
- навчально-методичні матеріали теоретичних занять;
- навчально-методичні матеріали практичних занять;
- навчально-методичні матеріали семінарських занять; (при запланованих по робочій програмі семінарських заняттях)
- алгоритми практичних навиків з основного предмету;
- методичні розробки для самостійної позааудиторної роботи студентів (запланованих в робочій програмі);
- методичні рекомендації для студентів з будь-якої теми;
- методична доповідь з актуальної теми на погляд викладача.

 

Критерії оцінки роботи викладача в період підготовки до атестації

I. Оцінка якості навчальної роботи.

1. Якість складання навчальних програм, планів роботи.
2. Знання предмету, професійна підготовка.
3. Якість викладання, навчально-методичне забезпечення викладання.
4. Якість знань студентів, проведення додаткових занять, консультацій.
5. Якість практичної підготовки студентів.

II. Оцінка якості виховної роботи.

1. Здійснення виховання на заняттях, зв'язок з життям, з сучасністю.
2. Якість планування виховної роботи, якість проведення виховних заходів.

III. Оцінка якості методичної роботи.

1.Участь в роботі циклових комісій, методичної ради.
2. Проведення відкритих занять.
3. Навчально-методичне забезпечення занять.
4. Написання рефератів, методичних розробок, статей, інструкцій, програм, навчальних посібників.
5.Виступи з доповідями , рефератами на педрадах, конференціях і т.д.

ІV. Оцінка рівня професійної підготовки.

1. Самоосвіта.
2. Відвідування занять інших викладачів, їх аналіз.
3. Підвищення кваліфікації на курсах ФПК, стажування.

V.Оцінка якості громадської активності.

1. Яку громадську роботу виконує, якість.

VІ. Оцінка соціально-психологічного статусу викладача в колективі.

 

Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів.

Відповідно до пункту 3.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період. Атестаційна комісія розглядає всі надані характеристики та враховує їх під час заповнення атестаційних листів.

 

Рекомендації щодо складання характеристики діяльності педагогічного працівника.

Характеристика діяльності педагогічного працівника — це оцінка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у міжатестаційний період, тобто за п'ять років його роботи, яку дає керівник навчального закладу.
Якщо атестується кілька педагогічних працівників, то характеристики діяльності складають на кожного працівника окремо.

 

У характеристиці діяльності педагогічного працівника керівник навчального закладу зазначає:

- навчальну роботу;
- організаційну роботу;
- методичну роботу;
- виховну і громадську роботу.

Керівник навчального закладу обов'язково підписує характеристику діяльності педагогічного працівника. Педагогічний працівник не пізніше як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.
Якщо педагогічний працівник не погоджується зі змістом характеристики, він має право викласти свої аргументи щодо незгоди в усній чи письмовій формі як самому керівнику навчального закладу, так і членам атестаційної комісії.
Засідання атестаційної комісії можливе за відсутності педагогічного працівника, що атестується і якщо він дав на це згоду.

 

За результатами атестації атестаційна комісія навчального закладу ухвалює такі рішення:

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);
3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);
4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання («викладач-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «старший викладач», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»);
5) порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання або про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;
6) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєному педагогічному званню;
7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.