Open menu

Наказ №226/4 від 30.08.2021 р. Про створення педагогічної та методичної Рад коледжу

План роботи методичної ради на 2021-2022 навчальний рік

 

Методичний кабінет ВСП «Новокаховського фахового коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» – це організаційна форма науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності викладачів, з одного боку, і якості навчання студентів – з іншого.

 

Основні напрямки методичної роботи:

- поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики; поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання;
- науково-методичне забезпечення системи навчально-виховного процесу;
- вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання предмета, володіння сучасною науковою методологією;
- освоєння методики викладання даного предмета; випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих занять;
- удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;
- впровадження у практику роботи педагогічних колективів досягнень психології й окремих методик передового педагогічного досвіду;
- систематична інформація про нові методичні рекомендації, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

 

Загальні функції методичної роботи

Діагностична: дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.

Відновлююча: передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.

Коригуюча: передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій.

Компенсаційна: сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.

Прогностична: вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.

Моделююча: забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності.

 

Форми та методи підвищення кваліфікації:

- курси ФПК;
- стажування на кафедрах університету, або на виробництві;
- атестація;
- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи;
- семінари, конференції;
- школа молодого викладача.

 

Методична робота:

- підготовка методрозробок;
- підготовка методрекомендацій;
- методдоповідей;
- робота зі спеціальною та методичною літературою.

 

Основними завданнями діяльності методкабінету є:

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
- координація діяльності предметних (циклових) комісій, методичних (предметних) об'єднань і коледжу;
- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;
- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів коледжу, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних та спеціалізованих видань;
- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності викладачів і студентів коледжу;
- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних працівників коледжу.