Open menu

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про освіту» складовими системи забезпечення якості освіти є:

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

 

Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності навчальних закладів та якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності навчальних закладів та якості освіти;
 • забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості;
 • забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі освіти;
 • налагодження доступного і зрозумілого звітування;
 • проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями;
 • інших процедур і заходів.

 

Система зовнішнього забезпечення якості складається із:

 • стандартів освіти для кожного рівня освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій;
 • ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти;
 • вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників;
 • стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентноспроможного рівня підготовки фахівців.